viendienitiseu

viendienitiseu

Member since Nov 27, 2017
Articles: 1
Location: n/a
Followers
viendienitiseu don't have any followers yet
Sponsor
Latest
0
checked

submitted 2 months ago, Monday, November 27, 2017, 02:52:54 by viendienitiseu in Hobbies / Toys / Games

Šobr?d vesel?gs dz?vesveids ir viens no TOP trendiem, un, t?pat k? sabalans?ts uzturs, ar? fiziskas aktivit?tes ir š?da dz?vesveida neat?emama sast?vda?a. Ieg?d?joties kvalitat?vu trenažieri, ar sportu var?si...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 18 - jelgava.pilseta24.lv

Esi perfekt? sportiskaj? form?, izmantojot trena�ieri!