dinhynhi199x

dinhynhi199x

Member since Aug 11, 2017
Articles: 1
Location: n/a
Followers
dinhynhi199x don't have any followers yet
Sponsor
Latest
0
checked

submitted 4 months ago, Tuesday, October 10, 2017, 04:05:28 by dinhynhi199x in Reference & Education

Bảng phiên âm tiếng Anh và cách đọc phiên âm chuẩn | cách viết phiên âm quốc tế IPA | 44 âm trong bảng ngữ âm Quốc tế đọc như thế nào?

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 64 - bostonenglish.edu.vn

Cách đọc phiên âm trong tiếng Anh | Bảng Phiên âm quốc tế