N�ng m?i s?n vách ng?n là gì có t?t không – S?a M?i Hà Thanh

6 months ago, Thu, Dec 7, 2017, 00:33:22
N�ng m?i s?n vách ng?n là gì có t?t không – S?a M?i Hà Thanh
Chào bác s?, tôi có chi?c m?i th?p tét làm g??ng m?t trông kém duyên, tôi ?ang có ý ??nh ?i nâng m?i và ???c b?n khuyên nên ?i nâng m?i b?ng s?n vách ng?n t?i th?m m? bác s? Hà Thanh cho k?t qu? ??p t? nhiên và lâu dài. Tôi b?n kho?n không…

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_ef11a59f4994e2edf2b76b3078edbe92, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0