Kas nepiecie�ams m?lulim, dodoties uz ZooExpo?

6 months ago, Fri, Dec 8, 2017, 05:54:40
 Kas nepiecie�ams m?lulim, dodoties uz ZooExpo?
Tuvojas ikgad?j? starptautisk? m?jdz?vnieku un zoo industrijas izst?de ZooExpo 2017, kas norisin?sies Starptautiskaj? izst?žu centr? ??psal? no 30. septembra l?dz 1. oktobrim. Saimniekiem, kuri ar saviem m?lu?iem taj? piedal?sies, un jo ?paši tiem, kuri uz izst?di dodas pirmo reizi, ir ?stais br?dis s?kt tai gatavoties. T?d?? interneta veikala 1a.lv speci?listi apkopojuši padomus, k? r?koties, un k?das zoo preces nepieciešamas, lai saimnieks un vi?a m?lulis izst?des laik? justos komfortabli.

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_b80c771664d6bfb406d2d393656e67c2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0