Bé Nhung phải chữa trị như thế nào căn bệnh viêm da cơ địa

6 months ago, Wed, Aug 2, 2017, 01:24:30
Bé Nhung phải chữa trị như thế nào căn bệnh viêm da cơ địa
Bé Nhung n?m nay 18 tu?i quê ? Hà Giang bé không may ?ã m?c ph?i c?n b?nh viêm da c? ??a ngay ? l?ng khi?n cho bé c?m th?y m?t m?i m?i khi ng? hay sinh ho?t thì ?i?u r?t khó kh?n và gây tr? ng?i khá l?n. Bé t? nh? ?ã không m?c…

Comments