B?nh viêm da ti?t bã trên da ??u có gây r?ng tóc không?

6 months ago, Tue, Aug 8, 2017, 01:32:32
B?nh viêm da ti?t bã trên da ??u có gây r?ng tóc không?
Hi?n nay ?a ph?n c?n b?nh ngoài da khá là ph? bi?n ??c bi?t ? tr? nh? vì ? ?? tu?i này th??ng r?t d? m?c ph?i nh?ng không ph?i v?y mà c?n b?nh xu?t hi?n trên da ??u là c?n b?nh viêm da ti?t bã là gì

Comments