Bé Vân m?c b?nh viêm da c? ??a ? c? chia s? cách ch?a tr? t?t nh?t - Chia s? nh?ng thông tin v? b?nh chàm ? tr? s?...

6 months ago, Thu, Aug 10, 2017, 01:47:08
Bé Vân m?c b?nh viêm da c? ??a ? c? chia s? cách ch?a tr? t?t nh?t - Chia s? nh?ng thông tin v? b?nh chàm ? tr? s?...
Bé Vân n?m nay 8 tu?i, bé còn r?t nh? nh?ng không may bé l?i m?c ph?i c?n b?nh viêm da c? ??a ? c? khi?n cho bé c?m th?y ng?a ngáy và khó ch?u, nhi?u khi bé c?ng ph?i c? g?ng ch?a b?nh ?? ??m b?o c?n b?nh không lây lan n?a.

Comments