Máy tạo oxy Bạch Huệ - Nguồn cung cấp oxy quý giá cho người bệnh

8 months ago, Fri, Aug 11, 2017, 01:58:20
Máy tạo oxy thật sự cần thiết cho những bệnh nhân bệnh nặng, khó thở, nằm liệt giường, giúp hỗ trợ đắc lực cho hệ hô hấp, mang đến không khí trong lành từ thiên nhiên, tăng cường trao đổi chất giúp người bệnh hồi phục

Comments