B?nh viêm da c? ??a do d? ?ng là gì? - Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i

10 months ago, Tue, Aug 15, 2017, 01:12:05
B?nh viêm da c? ??a do d? ?ng là gì? - Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i
H?u nh? hi?n nay nh?ng ng??i m?c b?nh viêm da c? ??a ?i?u ngh? r?ng mình m?c ph?i là do môi tr??ng bên ngoài và khi?n cho da b? nhi?m khu?n nh?ng m?i ng??i không bi?t r?ng nguyên nhân bên trong c?ng khá ?nh h??ng ??n b?nh ?ó là các nguyên nhân nh? do di truy?n là nguyên nhân ch? y?u nh?t

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_53bb851ab9675de22107aa8d6d4aabda, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0