C?n b?nh viêm da c? ??a tay ? ch? Hoa ?ã ch?a tr? nh? th? nào? - Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i

10 months ago, Thu, Aug 17, 2017, 01:41:20
C?n b?nh viêm da c? ??a tay ? ch? Hoa ?ã ch?a tr? nh? th? nào? - Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i
Ch? Hoa n?m nay 25 tu?i công vi?c c?a ch? là làm vi?c chuyên gia v? hóa ch?t nên ngày nào ch? c?ng ph?i ti?p xúc v?i hóa ch?t và khi?n cho b?nh tình c?a ch? ngày càng tr? nên x?u ?i khi ch? b? m?c ph?i b?nh viêm da c? ??a ? tay ngày càng khó ch?u và chán n?n.

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_39b1bfbe3f78c06088f1a9ecfebd7c89, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0