B?nh vi�m da c? ??a hay xu?t hi?n ? ?âu trên c? th?? – Thanh Long ???ng

6 months ago, Fri, Aug 18, 2017, 01:47:42
B?nh vi�m da c? ??a hay xu?t hi?n ? ?âu trên c? th?? – Thanh Long ???ng
  C?n b?nh viêm da c? ??a th??ng xu?t hi?n ? ?âu trên c? th? và th??ng thì c?n b?nh viêm da c? ??a xu?t hi?n ? trên m?t, ? tay, chân, c?, l?ng,... và còn nhi?u n?i khác trên c? th? n?a mà tùy thu?c vào c? ??a nh? th? nào ?? ch?a tr?…

Comments