Chi phí thu nh? ??u m?i giá bao nhiêu t?i Hà Thanh

8 months ago, Mon, Aug 21, 2017, 01:33:56
Chi phí thu nh? ??u m?i giá bao nhiêu t?i Hà Thanh
Bác s? làm ?n cho tôi h?i chi phí thu nh? ??u m?i bao nhiêu? Tôi r?t mong s? nh?n ???c s? h?i ?áp t? bác s?. Xin c?m ?n! (b?n ??ng H??ng, Hoàng Mai, Hà N?i)

Comments