Bán đât Mỹ Phước 3 khu L lô L59 đường NL17 rộng 25m

7 months ago, Thu, Aug 24, 2017, 02:25:14
Bán đât Mỹ Phước 3 khu L lô L59 đường NL17 rộng 25m
Bán đât Mỹ Phước 3 khu L lô L59 đường NL17 thuộc khu trung tâm của KDT Mỹ Phước 3, miếng đất cần bán nằm mặt tiền đường NL17 trải nhựa rộng 25m

Comments