Bán đất Mỹ Phước 3 lô K3 và lô K4 thuộc khu trung tâm

6 months ago, Fri, Sep 1, 2017, 01:57:13
Bán đất Mỹ Phước 3 lô K3 và lô K4 thuộc khu trung tâm
Cần bán đất khu K Mỹ Phước 3 thuộc lô K3 và K4, khu trung tâm của khu đô thị Mỹ Phước 3, đất bán hiện nay còn 2 nền duy nhất với diện tích là 150m2

Comments