S?a m?i h?ch bao nhiêu ti?n t?i Th?m M? bác s? Hà Thanh

6 months ago, Thu, Sep 7, 2017, 18:38:39
S?a m?i h?ch bao nhiêu ti?n t?i Th?m M? bác s? Hà Thanh
cháu c?ng ?ang có ý ??nh ?i s?a m?i ?? kh?c ph?c nh??c ?i?m này, nh?ng ?i?u cháu b?n kho?n nh?t là không bi?t s?a m?i h?ch bao nhiêu ti?n? Mong bác s? giúp.

Comments