Ch? �nh n?m nay 25 tu?i b? m?c ph?i b?nh tr? hi?u qu? nh? th? nào? – Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân

7 months ago, Sat, Sep 9, 2017, 01:52:18
Ch? �nh n?m nay 25 tu?i b? m?c ph?i b?nh tr? hi?u qu? nh? th? nào? – Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân
    Ch? Ánh n?m nay 25 tu?i và ch? làm vi?c trong v?n phòng nên không hi?u lý do t?i sao mình l?i m?c ph?i c?n b?nh tr? mà ch?a tìm ra cách ch?a b?nh sao cho h?p lý nh?t b?i vì c?n b?nh này không ch? không ?nh h??ng mà còn ??m b?o…

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_0d6138695c6ed05072cf8c3c04a08c91, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0