Tr? em m?c ph?i b?nh tr? n�n ch?a tr? th? nào? | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng

9 months ago, Mon, Sep 11, 2017, 02:11:45
Tr? em m?c ph?i b?nh tr? n�n ch?a tr? th? nào? | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng
  ? tr? em th??ng thì s? m?c ph?i thu?c ch?a c?n b?nh tr? thì nguyên nhân chính ?ó là do tr? em ?n u?ng không ?úng ?n u?ng quá nhi?u th?c ?n khô hay ?n nhi?u th?t nên m?i ph?i kh? s? và khi?n cho mình m?c ph?i b?nh tr?. Chính vì v?y mà …

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_080658b6cc79f88322b08d6ed6ec11cf, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0