B?nh tr? th??ng xu?t hi?n ? ??i t??ng n�o - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi

9 months ago, Fri, Sep 15, 2017, 00:54:13
B?nh tr? th??ng xu?t hi?n ? ??i t??ng n�o - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi
C?n b?nh tr? ???c hình thành do s? co giãn quá m?c c?a các ?ám r?i t?nh m?ch tr? nó n?m ? xung quanh vùng h?u môn và khi ch?a c?n b?nh tr? t?i nhà này xu?t hi?n b?nh nhân s? có nh?ng d?u hi?u nh? ?au rát, ng?a ngáy và ch?y máu và lâu d?n nó hình thành nên các búi tr?.

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_c63b79633e3ed4f829c0b62797368863, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0