Ch?a tr? b?nh hen b?ng d?u khuynh di?p t?i nh� | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng

7 months ago, Thu, Sep 21, 2017, 01:07:47
Ch?a tr? b?nh hen b?ng d?u khuynh di?p t?i nh� | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng
D?u khuynh di?p là m?t trong nh?ng cách ?? ?i?u tr? b?nh nh?  vi?c ?i?u tr? b?nh hen ph? qu?n và nó l?i có các công d?ng giúp làm thông m?i và còn giúp cho thông m?i này ???c thoáng h?n. Cách ch?a b?nh hen B?n dùng d?u khuynh di?p lên ng?c và r?i ???c…

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7937fc97413306e791e4c78ad237d65b, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0