Ch?a t?n g?c b?nh hen ch? sau t? 8 tu?n – Nh?ng th�ng tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i

6 months ago, Thu, Sep 21, 2017, 01:08:56
Ch?a t?n g?c b?nh hen ch? sau t? 8 tu?n – Nh?ng th�ng tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i
B?nh hen là m?t trong nh?ng c?n b?nh d? ?ng và bi?u hi?n c?a b?nh th??ng xu?t hi?n t?i ???ng hô h?p và th??ng r?t d? gây t?n th??ng viêm m?n tính và ???c ng?n ng?a ch? d? ?ng và nhi?u khi gây h?u qu? phù n? và khi?n cho ? ??ng  và bao g?m…

Comments