B?nh tr? khi mang thai c?n ph?i l?u ý gì?

6 months ago, Fri, Sep 22, 2017, 00:39:16
B?nh tr? khi mang thai c?n ph?i l?u ý gì?
Búi tr? nay chính là m?t trong nh?ng s? co giãn quá m?c và các t?nh m?ch ? h?u môn và ??c bi?t ? ph? n? mang thai khi phát tri?n ngày càng to và càng làm c?n tr? h? th?ng c?n m?ch máu và do ?ó s? khi?n các búi tr? ngày càng giãn ra và sa xu?ng do ?ó khi nh?ng ng??i b?n mang b?u ??c bi?t là ch? em d? m?c ph?i ch?a b?nh tr? ? ph? n? mang thai t? khi n?u nh? ?ã m?c quá trình b? thai nghén s? khi?n cho b?nh tr? này thêm n?ng h?n.Búi tr? nay chính là m?t trong nh?ng s? co giãn quá m?c và các t?nh m?ch ? h?u môn và ??c bi?t ? ph? n? mang thai khi phát tri?n ngày càng to và càng làm c?n tr? h? th?ng c?n m?ch máu và do ?ó s? khi?n các búi tr? ngày càng giãn ra và sa xu?ng do ?ó khi nh?ng ng??i b?n mang b?u ??c bi?t là ch? em d? m?c ph?i ch?a b?nh tr? ? ph? n? mang thai t? khi n?u nh? ?ã m?c quá trình b? thai nghén s? khi?n cho b?nh tr? này thêm n?ng h?n.

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_e0d3fcb2588b6a56cced492387097630, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0