Thu g?n c�nh m?i bao lâu thì lành ??p t? nhiên – nâng m?i bác s? hà thanh

8 months ago, Thu, Oct 5, 2017, 20:06:10
Thu g?n c�nh m?i bao lâu thì lành ??p t? nhiên – nâng m?i bác s? hà thanh
Chào bác s?, chi?c m?i em c?ng khá cao, nh?ng cánh m?i hai bên l?i khá to và bè, nên làm cho g??ng m?t em trông kém duyên, em ???c bi?t hi?n nay có ph??ng pháp thu g?n cánh m?i s? giúp cánh m?i to bè tr? nên thon g?n, em ?ang có ý ??nh…

Comments


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_e1efa89aaee978c109a4a07df19ffd46, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0