duccaohathanh

duccaohathanh

Member since Aug 2, 2017
Articles: 244
Location: n/a
Followers
stonefirearmsus
Sponsor
Latest
0
checked

submitted 1 month ago, Tuesday, December 19, 2017, 01:47:22 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Bác sĩ làm ơn hãy giúp tôi trả lời câu hỏi, thực sự nâng mũi s line có đau không ? Tôi xin trân trọng và cảm ơn rất nhiều! (bạn Trương Thanh Duyên, Hà Đông, Hà Nội). Mặc dù tôi năm nay 21 tuổi, đã trưởng thành nhưng...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 2 - rongba.over-blog.com

Nâng mũi s line có đau không biện pháp hỗ trợ sau nâng mũi
0
checked

submitted 1 month ago, Sunday, December 17, 2017, 21:45:44 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Trong s? t?t c? nh?ng v?n ?? có liên quan ??n nâng m?i không ph?u thu?t, thì nâng m?i không ph?u thu?t ? ?âu t?t là v?n ?? nh?n ???c s? quan tâm nhi?u

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 11 - forum.diadiemanuong.com

 Nâng m?i không ph?u thu?t ? ?âu t?t nh?t t?i Hà N?i
0
checked

submitted 1 month ago, Sunday, December 17, 2017, 19:06:03 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chuyên gia ch?c ch?n r?ng b?t c? ai c?ng ??u mong mu?n nâng m?i b?c s?n v?nh vi?n. Hôm nay, chuyên gia t? v?n c?a Th?m m? Bác s? Hà Thanh s? giúp các b?n...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 13 - diendanmebe.com

0
checked

submitted 1 month ago, Sunday, December 17, 2017, 18:18:44 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Bác sĩ tư vấn giúp em để em có thể tìm được địa chỉ nâng mũi bọc sụn ở đâu đẹp ạ. Em chân thành cảm ơn bác sĩ! (Nguyễn Thị Thu Trang- 24 tuổi- Trần Thái Tông- Cầu Giấy- Hà Nội hỏi). Em là Thu Trang, em đang có như cầu...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 15 - rongba.over-blog.com

NÂNG MŨI BỌC SỤN Ở ĐÂU ĐẸP HIỆU QUẢ KHÔNG ĐAU NHẤT HIỆN NAY
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, December 14, 2017, 21:58:58 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Th?c t? nâng m?i S line có ?au không? Có nhi?u ng??i mong mu?n nâng m?i S line ?? c?i thi?n dáng m?i t? nhiên nhi?u khuy?t ?i?m. Tuy nhiên không ph?i ai c?ng d?ng c?m áp d?ng ph??ng pháp này vì s? ph?i ch?u c?m giác...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 3 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

N�ng m?i s line có ?au không khi th?c hi?n ph?u thu?t – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, December 14, 2017, 18:32:47 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i gi? ???c bao lâu v?i bài vi?t này, chuyên gia ???c gi?i th?m m? ?ánh giá cao s? cung c?p cho các b?n thông tin, ??ng th?i phân tích c?n k? nh?ng y?u t? chi ph?i, có ý ngh?a quy?t ??nh ??n th?i gian th?i gian...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 15 - diendan.ongame.vn

0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, December 14, 2017, 03:03:02 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Em ?ang có ý ??nh ?i nâng m?i S line nh?ng h?i b?n kho?n không bi?t nâng m?i S line gi? ???c bao lâu có vô th?i h?n không mong bác s? gi?i ?áp giúp em v?i

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 5 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i S line gi? ???c bao lâu có vô th?i h?n không
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, December 14, 2017, 01:48:29 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Câu hỏi : Tôi muốn hỏi bác sỹ, thu gọn cánh mũi bao lâu thì lành ? Kiêng khem có phức tạp không? Rất mong nhận được câu trả lời sớm. Tôi cảm ơn nhiều! “Nghe nói, Thẩm mỹ Hà Thanh có dịch vụ thu nhỏ cánh mũi đẹp và rất...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 7 - rongba.over-blog.com

Phẫu thuật thu gọn cánh mũi bao lâu thì lành và ổn định
0
checked

submitted 1 month ago, Wednesday, December 13, 2017, 19:00:22 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Tìm hiểu nâng mũi bằng sụn vách ngăn

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 23 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Tìm hi?u nâng m?i b?ng s?n vách ng?n ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Wednesday, December 13, 2017, 18:02:23 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

?? tìm ???c ??a ch? nâng m?i b?c s?n ??p ? ?âu trong s? hàng nghìn ??a ch? th?m m? trên c? n??c không ph?i là vi?c d? dàng. B?i vì, m?i ??a ch? th?m m? có m?t m?c ?? ch?t l??ng khác nhau, t?t có, kém có, l?n l?n. Mà...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 19 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

??a ch? n�ng m?i b?c s?n ? ?âu ??p t?i Hà  N?i – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Wednesday, December 13, 2017, 03:26:12 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chào bác s?,em có g??ng m?t ???c m?i ng??i khen là xinh và chi?c m?i c?ng t??ng ??i cao, nh?ng cánh m?i hai b?n c?a em l?i khá to và bè chính vì th? mà

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 2 - forum.diadiemanuong.com

 C?t cánh m?i bao lâu thì lành có an toàn không
0
checked

submitted 1 month ago, Tuesday, December 12, 2017, 18:44:27 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Tôi còn b?n kho?n không bi?t c?t cánh m?i có ?au không nên còn ch?n ch? ch?a th?c hi?n. Tôi n?m nay 27 tu?i, nhân viên v?n phòng. Hi?n t?i tôi ?ang có nhu c?u c?t cánh m?i ?? ch?m d?t tình tr?ng cánh m?i to dày “x?u...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 12 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

C?t c�nh m?i có ?au không t?i hà thanh – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, December 11, 2017, 21:07:15 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

??u m?i quá kh? luôn khi?n tôi m?c c?m khi giao ti?p v?i m?i ng??i. Qua tìm hi?u tôi ???c bi?t ph?u thu?t thu nh? ??u m?i t?i Hà Thanh r?t hi?u qu? nên mu?n nh? bác s? t? v?n thêm giúp tôi v? thông tin d?ch v? và...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 23 - suamuihathanh.wordpress.com

Thu nh? ??u m?i gi� bao nhiêu? – S?a M?i Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, December 11, 2017, 00:42:26 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

"Chào bác s?, tôi*???c bi?t ph??ng pháp thu nh?*??u m?i có th? ch?nh hình*??u m?i dày và thô nh? tr??ng h?p c?a tôi*tr? nên thon nh?, m?m m?i t? nhiên. Tuy nhiên, tôi v?n ch?a hi?u rõ l?m v? công ngh? th?m m?...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - diendan.ongame.vn

0
checked

submitted 2 months ago, Thursday, December 7, 2017, 18:29:28 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

N?u b?n ch?a ch?n l?a ???c cho mình ??a ch? nâng m?i b?c s?n ? ?âu ??p uy tín thì hãy ch?n th?m m? bác s? Hà Thanh ?ó là l?a ch?n không th? chính xác h?n

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 28 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i b?c s?n ? ?âu ??p uy tín t?i Hà N?i
0
checked

submitted 2 months ago, Thursday, December 7, 2017, 01:01:16 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Cách Làm Mũi Cao Không Cần Phẫu Thuật bạn nên biết

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - suamuibshathanh.blogspot.com

Cách Làm M?i Cao Không C?n Ph?u Thu?t b?n nên bi?t - S?a m?i Hà Thanh
0
checked

submitted 2 months ago, Thursday, December 7, 2017, 00:33:22 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chào bác s?, tôi có chi?c m?i th?p tét làm g??ng m?t trông kém duyên, tôi ?ang có ý ??nh ?i nâng m?i và ???c b?n khuyên nên ?i nâng m?i b?ng s?n vách ng?n t?i th?m m? bác s? Hà Thanh cho k?t qu? ??p t? nhiên và lâu...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 15 - suamuihathanh.wordpress.com

N�ng m?i s?n vách ng?n là gì có t?t không – S?a M?i Hà Thanh
0
checked

submitted 2 months ago, Wednesday, December 6, 2017, 20:35:00 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Quy trình sửa mũi hếch như nào tại thẩm mỹ Hà Thanh

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 9 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Quy trình s?a m?i h?ch nh? nào t?i th?m m? Hà Thanh ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 2 months ago, Wednesday, December 6, 2017, 19:27:08 by duccaohathanh in Food / Beverage

Nh?ng ?u ?i?m nâng m?i b?ng s?n t? thân là gì mà khi?n nó luôn HOT v?i s? l??ng ng??i s? d?ng ?ông ??o, không ng?ng gia t?ng nh? v?y? ?i?u này có ý ngh?a vô cùng quan tr?ng nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t, k? c? nh?ng...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 16 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

Nh?ng ?u ?i?m n�ng m?i b?ng s?n t? thân – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 2 months ago, Wednesday, December 6, 2017, 00:03:02 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Lý do bạn nên lựa chọn phương pháp bọc sụn để nâng mũi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 8 - suamuibshathanh.blogspot.com

Lý do b?n nên l?a ch?n ph??ng pháp b?c s?n ?? nâng m?i - S?a m?i Hà Thanh
0
checked

submitted 2 months ago, Tuesday, December 5, 2017, 21:16:30 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i b?c s?n tuy ch? là m?t gi?i pháp ??n gi?n và nhanh chóng giúp b?n có ???c m?t chi?c m?i cao thanh tú và ??p t? nhiên. Tuy nhiên, ?? có m?t chi?c m?i ??p thì b?n c?n ph?i l?u tâm và tìm hi?u nhi?u v?n ?? v?...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 11 - suamuihathanh.wordpress.com

V�i v?n ?? b?n c?n l?u ý khi ?i nâng m?i b?c s?n – S?a M?i Hà Thanh
0
checked

submitted 2 months ago, Tuesday, December 5, 2017, 20:10:07 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Hỏi về địa chỉ nâng mũi bọc sụn không đau và đẹp

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 17 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

H?i v? ??a ch? nâng m?i b?c s?n không ?au và ??p ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 2 months ago, Tuesday, December 5, 2017, 19:45:13 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Ph?u thu?t nâng m?i bo?c s?n là m?t ti?u ph?u không quá ph?c t?p nh?ng l?i có th? mang l?i cho khách hàng chi?c m?i ??p hoàn h?o nh?t mà không ?? l?i bi?n ch?ng sau ph?u thu?t. Theo các bác s?, khi nâng m?i Ha?n...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 15 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

L?u y? quan tro?ng nh�?t khi nâng mu?i bo?c su?n la? gi?? – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 2 months ago, Monday, December 4, 2017, 19:07:22 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i s line Hàn Qu?c là ph??ng pháp nâng m?i t?o hình sline ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng nh?t hi?n nay, công ngh? nâng m?i S line 3D mang l?i hi?u qu? cao

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 20 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i S line Hàn Qu?c 3D ??p t? nhiên t?i Hà Thanh
0
checked

submitted 3 months ago, Sunday, November 5, 2017, 18:51:02 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i S line ? ?âu ??p và an toàn? vi?c xu?t hi?n hàng tr?m, ??n v? th?m m? trên th? tr??ng Hà N?i khi?n cho khách hàng khó kh?n l?a ch?n th?m m? t?t.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 40 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i S line ? ?âu ??p và an toàn t?i Hà N?i?
0
checked

submitted 3 months ago, Thursday, November 2, 2017, 18:42:20 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Cò nhi?u ng??i v?n b?n kho?n không bi?t có nên nâng m?i b?c s?n hay không. B?i nâng m?i b?c s?n là ph??ng pháp ???c ?ánh giá là ?em l?i hi?u qu? r?t l?n.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 42 - nangmuibshathanh.com

Có nên nâng m?i b?c s?n hay không? b?n khoan nhi?u ng??i
0
checked

submitted 3 months ago, Thursday, November 2, 2017, 03:16:39 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng mũi bọc sụn có vĩnh viễn không?

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 43 - suamuibshathanh.blogspot.com

Nâng m?i b?c s?n có v?nh vi?n không? - S?a m?i Hà Thanh
0
checked

submitted 3 months ago, Wednesday, November 1, 2017, 19:44:30 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

?? có ???c chi?c m?i ??p t? nhiên và an toàn thì hi?n nay có r?t nhi?u ph??ng pháp nâng m?i khác nhau, trong ?ó ph?i k? ??n nâng m?i b?c s?n. M?c dù.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 43 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i b?c s?n Hà Thanh m?i ??p t? nhiên
0
checked

submitted 3 months ago, Wednesday, November 1, 2017, 18:37:40 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

nâng m?i b?ng s?n tai giá bao nhiêu tôi có chi?c m?i h?i t?t và th?p, tôi có ý ??nh ?i nâng m?i, và qua tìm hi?u ? trên m?ng th?y nhi?u ng??i chia s? nâng.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 59 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i b?ng s?n tai giá bao nhiêu thì ??p
0
checked

submitted 3 months ago, Tuesday, October 31, 2017, 18:52:58 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i không ph?u thu?t là m?t ph??ng pháp nâng m?i m?i nh?t hi?n nay, nâng cao s?ng m?i không c?n ph?u thu?t b?n c?ng có th? s? h?u m?t chi?c m?i cao.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 44 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i không ph?u thu?t gi?i pháp an toàn tuy?t ??i